Python Quiz-1

Results

#1. Verilen programın ekrana vereceği çıktı nedir? a=2 b=5 c=b**a d=a+b+c print(d)

#2. Aşağıdakilerden hangisi değişken ismi olarak kullanılabilir?

#3. >>> len("Era Kolejleri") Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen Python komut satırı çalıştırıldığında programın vereceği çıktıdır?

#4. liste.append() komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

#5. liste[:]=[] komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Aşağıdaki operatörlerinden hangisi üs alma (Örn: 7' nin küpü) ifadesinin karşılığıdır?

#7. Aşağıdaki operatörlerden hangisi tam bölenini bulma ifadesinin karşılığıdır?

#8. Verilen kodu inceleyiniz. Program çalışıp “Bir sayı yazınız” dediğinde kullanıcı 5 değerini girerse, programın ekran çıktısı ne olur? sayi=int(input(“Bir sayı yazınız”)) sonuc=sayi*14 print(“Yazdığınız sayının 14 katı: ”,sonuc)

#9. Aşağıdakilerden hangisi "PYTHON" programlama dilinin avantajlarından biri değildir?

#10. Sayısal bir ifadeyi Metinsel bir ifadeye çevirmek için hangi komutu kullanırız?

finish
Latest posts by Burakhan Gögce (see all)

Burakhan Gögce

Burakhan Gögce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir