C# Quiz-2

Results

#1. Değişken tanımlama kurallarından hangisi yanlıştır?

#2. Double değişken türü hangi tür işlemleri için kullanılır ?

#3. Verilen kodda yanlış olan nedir ? int not1,not3,4not;

#4. Değişkenler bilgilerin geçici olaran saklandığı yerlerdir?

#5. if deyimi karşılaştırma işlemleri için kullanılır ?

#6. Verilen kodun ekran çıktısı nasıl olur ? Console.WriteLine("Ekrana Bir \nŞeyler \nYaz");

#7. Verilen kodun ekran çıktısı nasıl olur ? Console.WriteLine(Buraya çok \ndikkat et);

#8. Verilen kodun ekran çıktısı nasıl olur ? int puan; puan=80; if (puan>50) { Console.WriteLine("Geçti"); } else { Console.WriteLine("Kaldı");}

#9. Program çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur ? int x=1, y=0, z=-1; x++; y=--; z=--; Console.WriteLine("x="+x); Console.WriteLine("y="+y); Console.WriteLine("z="+z);

#10. İki notun ortalamasını almak istenen bir işlemde aşağıda yapılan işlemde nasıl bir hata yapılmıştır? int n1,n2,ort; ort=(n1+n2)/2; Console.WriteLine(ort);

finish
Latest posts by Burakhan Gögce (see all)

Burakhan Gögce

Burakhan Gögce

One thought on “C# Quiz-2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir