Programlama Nedir?

Bir algoritmanın herhangi bir programlama dilinde yazılarak bilgisayar tarafından işlenip yorumlanmasına programlama denir. Diğer bir tanım verecek olursak programlama, bilgisayar programlarının yazılması, test edilmesi ve bakımının yapılması sürecine verilen isimdir.

Programlamayı günlük hayattaki problemlerimizin makinelere tanılıp, öğretilmesi ve öğrettiğimiz çözüm yollarını sonuca ulaştırmak için kullandığımız teknik bir terim olarak da görebiliriz.

Bilgisayar çok basit düşündüğümüzde üç ana görevi yerine getiren bir makinedir. Girilen bilgiyi alır (INPUT), işler (PROCESSING) ve bu işlenmiş veriden bir sonuç (OUTPUT) çıkarır. Bilgisayar, sadece donanım olarak çalışmaz. Çünkü yazılım olmadan, donanım ne yapacağını bilemez. Bilgisayar donanımına ne yapacağını söyleyecek bir komutlar dizisi gerekir.

Programlama Türleri

  • Yapısal Programlama
  • Modüler Programlama
  • Nesne Tabanlı Programlama
  • Olay Temelli Programlama

Bilgisayar ortamında kontrolün mümkün olduğu her alanda programlama kullanılır. Yukarıda verilenler haricinde gömülü sistem programcılığı, elektronik ve robotik programlama gibi alanlarda yazılan algoritmalar sanal ortamın dışında reel ortamda da var olmaktadır.

Programlama Dilleri Nelerdir?

  1. Yüksek Seviyeli Diller: Konuşma diline yakın olan programlama dilleridir. Visual Basic, Pascal…  dilleri örnek verilebilir.
  2. Orta Seviyeli Diller: Makine diline de konuşma diline de çok yakın olmayan dillerdir. Hem alt hem üst seviye programlama yapılabilir. C, C++(C Plus) , C# (C Sharp), Java… dilleri örnek verilebilir.
  3. 3) Alt (Düşük) Seviyeli Diller: Makine diline yakın olan programlama dilleridir. Makine ve Assembly dilleri örnek verilebilir. Bu diller oldukça zor olmalarına karşılık bir o kadar da hızlıdırlar.

Programlama dili seçimi yaparken şu iki kriter göz önünde bulundurulur ve en mantıklı seçim yapılır:

  • Esneklik (Flexibity): Programlama dilinin kullanıcıyı kısıtlama miktarına verilen isimdir.
  • Verimlilik (Efficiency): Programlama dilinde az kodla fazla iş yapabilmeye ve dilin fonksiyonelliğine verilen isimdir.

Bilgisayar biliminde sadece iki zor şey var: ön belleği geçersiz hâle getirmek (cache invalidation) ve bir şeylere isim vermek.

Phil Karlton
Latest posts by Burakhan Gögce (see all)

Burakhan Gögce

Burakhan Gögce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir